Bladene blev samlet op. Godt og vel 20 deltog i arbejdet og vi takker for opbakningen.