Vedligeholdelse uden for egen grund.

Grundejerlauget har ansat en havemand til at vedligeholde de store grønne arealer, samt de små græsrabatter hvor det er muligt.

Den enkelte grundejer forestår selv for vedligeholdelsen hække og kanter uden for egen parcel. De små græsrabatter må, af hensyn til helhedsindtrykket, ikke beplantes.

Uden for egen grund har man jf. hegnsloven og vores vedtægter, pligt til i en bredde af mindst 125 cm fra kant, at holde området pænt og rent. Vi har været en tur rundt og har kunnet konstatere nogle få mangler. Det er således tid til, at overveje om ikke hækken skal have en tur med klipperen og flisearealerne luges, så vores kvarter fremstår godt vedligeholdt.

Del siden