Retningslinjer for Vejfond under Grundejerlauget Egerishave.

 

Vejfondens formål er at sikre tilstrækkelig kapital til dækning af udgifter til nyetablering og vedligeholdelse af stier, P-pladser og vejarealer, indenfor Grundejerlauget Egerishave medlems- og administrationsområde, som beskrevet i foreningens vedtægter.  

  1. Bidraget til vejfonden, vil blive en del af det årlige vedtaget budget. Bestyrelsen kan indbetale ekstraordinært til vejfonden, såfremt der skønnes at være midler til rådighed.  I forbindelse med særlige store udgifter, kan der opkræves ekstraordinært bidrag, efter forudgående godkendelse på en generalforsamling.
  2. Vejfondens saldo fremgå som særskilt post i regnskabet for Grundejerlauget Egerishave.
  3. Lauget opretter særskilt bankkonto til Vejfonden. Der kan kun hæves fra kontoen ved en beslutning, truffet på et bestyrelsesmøde. Kasser og formand underskriver ved hver udbetaling.
  4. Forslag vedrørende vejfonden, der ønskes behandlet, skal ske efter regler i § 4 i Grundejerlaugets tinglyste vedtægter.

Godkendt på generalforsamling 22. marts 2019

Del siden