Torsdag den 23. marts 2023, kl. 19.00

i Sognehuset v/ Egeris Kirke.

 

DAGSORDEN:

 

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning.

3. Aflæggelse af regnskab.

4. Indkomne forslag og vedtægtsændringer.

     a: Forslag om oprettelse af et arrangement udvalg vedrørende Sct. Hans

5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

Vagn Pedersen nr. 22,

Carsten H. Nielsen nr.56,

Bente Lindhardt nr. 9

Suppleanter

Benny Hav Johansen, nr. 29

Lisbeth Pedersen, nr. 38

7. Valg af 2 revisorer.

Kai Klavsen, nr. 25

Frank Hovgaard nr. 19

8. Evt.

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal afleveres skriftligt senest den 9. marts 2023 kl. 18.00.

Forslagene sendes til Vagn Pedersen nr. 22 eller på mail: vbegeris@gmail.com

 

Tilmelding er nødvendig, da Grundejerlauget vil være vært ved et lettere traktement efter generalforsamlingen.  

 

Tilmelding til Bente Lindhard nr. 9 b.lindhard@hotmail.com tlf. 26651060, senest 17. marts 2023.